שוק ההון

ניירות ערך

שוק ההון משמש כמתווך בין ציבור המשקיעים ובין חברות המגייסות כספים, והוא הפלטפורמה בה מתבצעת קנייה ומכירה של ניירות ערך שונים.
בין השאר, גם פרויקטים של חברות נדל''ן משווקים כנייר ערך בבורסה, כאשר המשקיעים רוכשים זכויות בפרויקט. השקעה בנדל''ן ישראלי ועולמי
היא כיום אחד האפיקים הפופולאריים בשוק ההון ומשקיעים רבים שהשכילו להשקיע בתחום נהנים מרווחים נאים. יחד עם זאת, לצד הסיכויים לרווח,
קיימים עבור המשקיעים סיכונים. כדי להבטיח פעילות תקינה של שוק ההון נדרשות תקנות, רגולציות וגופים האמונים על אכיפתן.

מטרת הפיקוח היא לשמור על האינטרסים של האזרחים המשקיעים את כספם, לשמור על יציבות יחסית של שוק ההון, ולהגן על החברות והגופים הפעילים בשוק,
שכן נפילתו של כל שחקן מפתח בשוק ההון יש לה פוטנציאל להשפיע על שחקנים נוספים, על שוק ההון ועל כלכלת ישראל. 

 

מהם ניירות ערך ומדוע יש צורך בפיקוח ורגולציה על השוק 

ניירות ערך הם מוצרים פיננסיים בעלי שווי כספי, אשר ניתן לסחור בהם, עיקר המסחר בניירות ערך מתקיים בבורסה לניירות ערך.
קיימים סוגים שונים של ניירות ערך המיוצגים על ידי תעודות אותן מנפיקים תאגידים, חברות ואגודות שיתופיות בעלי ערך כספי, התעודות אותן מנפיקים
גופים אלו מעניקות לרוכשים אותן זכויות בחברה או בתאגיד. בבורסה נסחרים ניירות ערך בצורה של מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות,
בין היתר, גם מיזמי נדל''ן של חברות גדולות נסחרים בבורסה בצורה של ניירות ערך. שוויים של ניירות הערך משתנה ותלוי במגמות של ביקוש והיצע,
בתהליכים כלכליים, חברתיים ופוליטיים, ובמצבה של החברה שהנפיקה אותם.

כשם שתהליכים כלכליים וחברתיים משפיעים על הבורסה, כך למגמות ותהליכים בבורסה יש השפעה מכרעת על החברה והכלכלה.
כיוון ששווי המניות משתנה, וכיוון ששינויים ותהליכים המתרחשים בבורסה הם בעלי השפעה מכרעת על הכלכלה ככלל, יש צורך להגן על המשקיעים,
על המתווכים בעסקאות המימון, על הבורסה עצמה ועל אמון הציבור בה. ללא רגולציה ופיקוח, הבורסה עלולה להפוך לבלתי יציבה במידה
שתפגע קשות בכל הגורמים הקשורים לשוק ההון. מטרה נוספת לשמה קיימת רגולציה על שוק ההון היא הגנה על משקיעים פרטיים שאינם
בעלי ידע וניסיון בהשקעות. 

 

חוק ניירות ערך

החוק המסדיר את המסחר בניירות ערך נקרא "חוק ניירות ערך", הוא חוקק ב - 1968, נכנס לתוקף ב - 1969, ותוקן מאז כבר 59 פעמים.
החוק מגדיר את הרשות לניירות ערך כגוף שתפקידו לשמור על האינטרסים של ציבור המשקיעים, קובע חובת פרסום תשקיף לפני הצעה לציבור
לרכוש ניירות ערך, ומסדיר את פעילות הבורסה. חוק ניירות ערך מקנה לרשות לניירות ערך סמכויות להטיל קנסות כספיים ואמצעי אכיפה מנהלתיים
על מי שיפרו את הוראות החוק.

 

החרגות בנושא רגולציה על ניירות ערך בבורסה

חוק ניירות ערך מחייב חברה או תאגיד המעוניינים לשווק ניירות ערך לציבור לפרסם לפני כן תשקיף מפורט. על התשקיף לכלול מידע על ניירות הערך המוצעים,
על ההון של מנפיק הניירות ועל ניירות ערך נוספים בהם הוא מחזיק. כמו כן על התשקיף לכלול מידע על שימוש שייעשה בכסף שיגויס באמצעות ניירות הערך,
מידע על מנפיק ניירות הערך המוצעים,  דוחות כספיים, חוות דעת של עורך דין ורואה חשבון, ועוד. לצד הדרישה המפורשת לפרסם תשקיף,
מגדיר החוק החרגות לדרישה:

• 35 ניצעים – גוף המעוניין להנפיק ניירות ערך ללא פרסום תשקיף, יכול לעשות זאת כל עוד מספר הניצעים אינו עולה על 35 משקיעים.

• בנוסף ל - 35 הניצעים שלגביהם אין המנפיק מחויב לפרסם תשקיף, רשאי המנפיק להציע את הרכישה למשקיעים כשירים, אשר אינם כלולים במניין 35 הניצעים.

• פרסום כללי – חברה או תאגיד, המבקשים להנפיק ניירות ערך, רשאים לפרסם פרסום כללי ללא פרסום תשקיף. פרסום כללי לא יכול להכיל נתונים כספיים ופרטים על תנאי ההצעה.

 

שקיפות מול המשקיעים והיקף הפרסום המותר בחוק

חברה או תאגיד המעוניינים למכור ניירות ערך, מחויבים לספק למשקיע את כל הפרטים הנחוצים, בשקיפות מירבית, על מנת שיוכל לבצע
השקעה מושכלת. שקיפות המידע היא  אינטרס של מנפיקי ניירות הערך ושל המשקיעים כאחד, וחובת התשקיף נועדה להבטיח את קיומה .
יחד עם זאת, כאשר המנפיק פונה לקהל משקיעים מוחרג - עד 35 ניצעים ובנוסף לכך משקיעים כשירים, קיימות מגבלות על המידע שהמנפיק
רשאי לפרסם במסגרת פרסום כללי. במקרים אלו, 35 הפונים שיכללו במניין 35 הניצעים, ומשקיעים כשירים שיבחרו להשקיע בניירות הערך המוצעים
יקבלו את המידע הרלוונטי ישירות מהמנפיק לאחר שיפנו אליו.

 

משקיעים כשירים

המסחר בבורסה פתוח לציבור כולו, ולא מעט משקיעים פרטיים פונים לאפיקי השקעה המערבים ניירות ערך והשקעות בנדל''ן. תקנות הפיקוח
והרגולציה על מסחר בשוק ההון מכוונות להגן על משקיעים פרטיים, שאינם מומחים למסחר בבורסה מביצוע עסקאות שאינן מתאימות לצורכיהם ויכולותיהם.
לעומת משקיעים אלו, קיימים משקיעים שמסחר בשוק ההון הוא תחום ההתמחות שלהם, או שהם בעלי הון ונכסים, המבטיחים להם יציבות וביטחון כלכלי.
משקיעים אלו מכונים משקיעים כשירים, שאינם זקוקים להגנות של חוק ניירות ערך. הקריטריונים להגדרת משקיע כשיר נקבעים על ידי הרשות לניירות ערך.

 

השורה התחתונה

תאגיד או חברה המעוניינים להציע לציבור המשקיעים ניירות ערך לרכישה מחויבים בפרסום תשקיף מפורט בטרם עשותם זאת. מנפיק ניירות ערך
רשאי לבחור להגביל את מספר המשקיעים ל - 35 ניצעים ועוד מספר משקיעים כשירים, מבלי שיידרש למלא חובת פרסום תשקיף.
מנפיק ניירות ערך שבחר להגביל את ההצעה ל - 35 ניצעים ולמשקיעים כשירים רשאי לפרסם פרסום כללי בלבד, שאינו כולל מידע מפורט
על פרטי ההנפקה או נייר הערך. לכאורה, מצב זה יוצר מעטה של עמימות לגבי תנאי הרכישה ומהות ניירות הערך. במקרים אלו,
פרטי ההנפקה יימסרו לניצעים ולמשקיעים הכשירים עצמם על ידי מנפיק הניירות בשלב מתקדם יותר של העסקה, במהלך משא ומתן בין הצדדים.

 

השאירו פרטים כאןואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
צור
						קשר צור קשר
אנחנו כאן, תמיד לשירותכם!
יש לכם שאלות? רוצים שנחזור אליכם? השאירו פרטיכם כאן ונתקשר בהקדם
טלפון
טלפון:2370*
תמיכה
תמיכה:054-8073593